Engelleri Aşmalıyız
Reklam
Reklam
Güldal Serficeli

Güldal Serficeli

Psikolog

Engelleri Aşmalıyız

04 Temmuz 2019 - 13:55

  Engelli doğunmaz sadece her insan hayatının sonuna kadar bir engelli adayıdır. Bu nedenle onları dışlamak, hor görmek, yaşamlarını zorlaştırmak hem etik (ahlaki) değildir. Bedensel (fiziki) engellilik herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Ancak bir insanın bedensel engelli olması demek onun günlük yaşam faaliyetlerinden eksik kalması gerektiği anlamına gelmez. Bunun için önce ailesinin daha sonra çevresinin ve toplumun bilgilendirilmesi önemli bir konudur. Bedensel engellilerin normal insanlara göre yaşam içerisindeki hareketleri biraz daha kısıtlı olduğu için çevre koşullarının düzenlenmesi gerekmektedir.
 Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıra-rak, yaşamlarına devam edebilmelerini sağlamak hükümet ve yerel yönetimlerin görevleridir. Sadece bununla kalınmamalıdır; bireyin yaşadığı apartman ve mahalle sakinlerinin de bu sürece katkıları olmalıdır.

  Bedensel engelli bireyler kaybettikleri hareket ve duyulardan dolayı toplumsal alanda birçok zorluklarla karşılaşabilir. Yaşanılan bu sıkıntılar ve zorluklar hem aile, hem sosyal çevre hem de fiziki çevre koşullarından oluşur. Yaşanılan konuttan tüm kamu alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar engellilerin özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanması gerekmektedir.

  Çevrenin yanlış veya bilinçsiz tutumu sonucu engelli çocukta ruhsal ve uyum sorunları ortaya çıkar. Kimi ebeveyn çocuğu aşırı korurken, kimi de reddedebilir. Çevrenin beceri anlamında çocuktan beklentisinin az ya da hiç olması çocuğun özgüven sorunu yaşamasına neden olur. Gerekli motivasyon çevresinden gelmediği için kendini beceriksiz biri olarak kabul eder. Bu durum sonucunda içe kapanır, benlik algısı düşük olur ve çoklu ruhsal soruna sahip bir çocuk olur. Çevresinden kendini soyutlar, arkadaş edinmek istemez, grup oyunlarından kaçar. Yalnız kalmayı tercih eder, pasif, içe dönük, kırılgan, hassas, öfkeli, agresif olur. Tüm bu duygular sonucu mutsuz bir birey olur.


  Engelli bireylerin kendini topluma kabul ettirme sürecinde; sosyal, psikolojik, fiziksel koşulların düzenlenmesi açısından toplumda yaşayan her bireyin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk bilinci ile hareket edilirse yavrularımıza daha güzel, güvenli, mutlu bir gelecek sağlamış oluruz.