Reklam
Reklam

Bakanlıktan Seferihisar ilçesi için sit tescili kararı!

Seferihisar ilçesinde yer alan doğal sit alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iki SİT tescili kararı aldı.

Bakanlıktan Seferihisar ilçesi için sit tescili kararı!

Seferihisar ilçesinde yer alan doğal sit alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iki SİT tescili kararı aldı.

Bakanlıktan Seferihisar ilçesi için sit tescili kararı!
22 Eylül 2022 - 12:33

Seferihisar ilçesinde yer alan 36. Grup Sığacık Hıdırlık Mahalleleri doğal sit alanı ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edildi.DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

DUYURU NO:2022/08

SEFERİHİSAR İLÇESİ 36.GRUP (SIĞACIK-HIDIRLIK MAHALLELERİ) DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İzmir ili, Seferihisar ilçesinde yer alan, 36.Grup (Sığacık-Hıdırlık Mahalleleri) Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 05.09.2022 tarih ve E.4492950 Olur’u ile ‘‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’ ve ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 11.09.2022 tarih ve 31950 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ilan edilmiştir.

(https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir_20220914053537.pdf)

05.09.2022 tarih ve E. 4492950 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u eki uydu görüntüsünün 21.09.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.


YORUMLAR

  • 0 Yorum